A man and a woman : one and the same passion

Johnny Wood Wide

Wood Wide SRL is een man, een vrouw en een passie.

Johnny, de “band”; Isabelle op zang: een winnend duo!

We delen dagelijks werk en leven.

In de belangrijkste aspecten van onze levens, zowel privé als professioneel, zijn onze zeer dierbare waarden aanwezig. We dragen ze mee in elk onderdeel van ons leven, maar proberen ze ook naar buiten te brengen.

Rechtvaardigheid. Discipline. Moed. Liefde.

We werken met het grootste respect voor orde, rechtvaardigheid en eerlijkheid, net als een goed gezinshoofd.

We willen ons aanbieden als bron van advies en expertise en hechten veel waarde aan wederzijdse hulp en respect omdat we ons algemeen in een ruimhartig en altruïstisch kader zien.

We houden van ons product, het hout, en respecteren het.

Onze filosofie is om onze verschillen te aanvaarden en te benadrukken, om onze innerlijke rijkdom verder te ontwikkelen en deze te tonen in onze manier van werken, nl. in kwaliteitsproducten met een grotere toegevoegde waarde, met respect voor de grondstoffen, processen en levende, positieve wezens.

Isabelle en Johnny bouwen sterke, langdurige relaties op met hun klanten en leveranciers gebaseerd op sterke communicatie waardoor alle partijen als winnaar uit de bus komen.

We menen dat we op de wereld zijn om te leren en te delen. En we willen onze lessen, ervaringen en kennis delen.

Maar we willen dit doen met oude en nieuwe vrienden waarbij echt wordt geluisterd, respect wordt getoond, wordt gedeeld. We verwachten van de mensen in onze “kring” dat ze onze kernwaarden delen. Dit is een absolute voorwaarde voor duurzame relaties.

We zien onszelf als bouwers van een betere wereld en we werken er elke dag hard aan om dit waar te maken. Dat neemt niet weg dat we mensen zijn en nog veel te leren hebben waardoor we soms nog in de problemen raken en fouten maken. We willen hiervoor steeds onze ogen openhouden en onze fouten corrigeren, maar ook onszelf vergeven voor de misstappen die onvermijdelijk deel uitmaken van ons pad …

We leven in een dualistische wereld waarin we voor het licht hebben gekozen.

Het is naar en met personen en entiteiten (fysiek of moreel) dat we vandaag de dag vooruit willen en willen evolueren.

Wood Wide, een wereld boordevol mogelijkheden met een 360 graden-visie op de houtsector: partnerschap en samenwerking!

Isabelle Huet